Autorisaties maken

Autorisatie geven je de mogelijkheid om medewerkers toegang te geven tot modules, of juist om toegang te weigeren. Ook kan je aangeven om iemand bepaalde content alleen mag lezen, of ook mag bewerken. Een autorisatie maak je als volgt:

  1. Login in Apollo.
  2. Scroll naar beneden in het menu tot onderaan en klik op de module autorisaties.
  3. Klik op nieuwe autorisatie.
  4. Geef aan of deze persoon de hoofd admin is. 
Icon

Let op

Let op: de hoofdadmin is het enige die account kan aanpassen en verwijderen. Er kunnen maximaal twee hoofd admins aangemaakt worden in het systeem, en er is er altijd minimaal één in het systeem aanwezig.

  1. Geef de medewerker vervolgens toegang tot de modules die hij of zij mag bewerken of lezen door toegang (groen) te selecteren.
  2. Geef vervolgens aan of de medewerker in de module alleen mag lezen of ook mag bewerken.
  3. Als je alle modules hebt doorgelopen, en goed gezet, is de autorisatie aangemaakt.