Een dienst aanmaken

Diensten helpen bij drie zaken:

  1. Bij het maken van een factuur hoeft u maar een paar letters te typen in een factuurregel en wordt de dienst en de prijs automatisch ingevuld.
  2. Diensten worden toegevoegd aan afspraken om automatisch facturen van afspraken te kunnen maken en te laten zien welke dienst een cliënt kan boeken.
  3. Diensten worden gebruikt om een EIA logboek te kunnen maken om geaccrediteerd te worden. 

Een dienst aanmaken:

  1. Ga naar de pagina diensten
  2. Klik op nieuwe dienst
  3. Omschrijf de dienst, bijvoorbeeld: coaching in Rotterdam
  4. Geef aan of de prijs van de dienst een vast tarief is of per uur gaat. Of geef aan dat de dienst een investering in je eigen ontwikkeling is voor de EIA. Hoe deze verder gebruikt kan je vinden in het hoofdstuk over afspraken.
  5. Geef aan wat voor een BTW tarief je hanteert.
  6. Vul het bedrag in dat de dienst exclusief BTW kost. De BTW wordt hier dus bij opgeteld.