Wat is een doelgroep

In een doelgroep kan je een groep cliënten verzamelen. Doelgroepen worden opgebouwd uit contacten uit het cliëntvolgsysteem. Maar je kan ook mensen invoeren in een doelgroep waardoor ze automatisch in het cliëntvolgsysteem komen. Doelgroepen worden op twee manieren gebruikt:

  1. Om groepen mensen te maken om informatieve of commerciële nieuwsbrieven aan te versturen.
  2. Om groepen mensen te maken en deze te exporteren naar excel en er vervolgens met eigen creativiteit iets mee te doen. (Bijvoorbeeld presentielijsten maken)