To do's

Hier zie je de eerst aankomende to do’s die jij voor jezelf hebt genoteerd om te doen, voor jezelf, of voor je cliënt. Om een to do te openen:

  1. Klik op de blauwe link bij de to do.
  2. De to do wordt geopend op de to detail pagina.