Filteren in coachcontracten

Binnen de coachcontracten functie bestaan er drie filters die je helpen om snel overzicht te krijgen over bepaalde periodes, met een bepaalde status en bepaalde verwachte omzet. Filter op jaar, maand / kwartaal en een selectie. De filters werken als volgt:

Filteren op jaar

 1. Klik op de dropdown met ‘Alle jaren’.
 2. Selecteer het jaar waar je op wilt filteren.
 3. Het systeem laat nu alle factureren van dit jaar zien.

Filteren op maand en kwartaal

 1. Klik op de dropdown met ‘gehele jaar.
 2. Selecteer de maand waar je op wilt filteren.
 3. Het systeem laat nu alle factureren van deze maand of kwartaal zien.

Een financiële voorstellen filteren en maken

Met deze functie kan je een voorspelling maken over je inkomsten van de komende tijd. Dit doe je op de volgende manier:

 1. Ga naar coachcontracten
 2. Stel de filters links van die filter in zoals hiervoor uitgelegd.
 3. Open het filter door op de dropdown waar “alles” op staat te klikken.
 4. Vink nu de checkboxen aan links van de velden. Door dit te doen kijkt het systeem naar alles statussen van alle coachcontracten. Het systeem telt de totaal bedragen op van alle coachcontracten die de status hebben die is aangevinkt. Dat doet het systeem binnen de periode die je in de overige filters hebt aangegeven.
 5. Klik nu op de knop “Maak forecast.”
 6. Er verschijnen nu een aantal bedragen rechts van de dropdowns. Dit is jouw financiële voorspelling.