Coachcontract template maken

Om coachcontracten sneller te kunnen maken heeft Apollo de functie coachcontract templates. Een template is vast sjabloon voor de tekstuele opmaak waarin met variabele tags automatisch variabele content kan worden geplaatst. Een template maak je al volgt:

 1. Ga naar coachcontracten.
 2. Klik op het tabblad “coach contract templates”.
 3. Klik vervolgens op “nieuw coach contract template”.
 4. Geef de template een onderwerp naam. Deze wordt gebruikt om een template te kunnen selecteren.
 5. Type of plak je contract tekst in het tekstveld.
 6. Plaats vervolgens op de plekken waar je variabele content wil plaatsen één van de onderstaande variabele tags. Dit werkt als volgt. Stel je contract begint met de volgende zin:

De overeenkomst is tot stand gekomen na een intakegesprek met ||CUSTOMERFULLNAME||.

Op de plek waar nu ||CUSTOMERFULLNAME|| staat wordt automatisch de volledige naam van de cliënt geplaatst wanneer je deze template als contract gebruikt. De zijn komt er dan als volgt uit te zien:

De overeenkomst is tot stand gekomen na een intakegesprek met Voornaam Tussenvoegsel Achternaam.

Op dit moment zijn de volgende variabele tags beschikbaar.

 • ||CUSTOMERFULLNAME|| Volledige naam
 • ||CUSTOMERADDRESS|| - Volledige klantadres met klantnaam erbij(zoals bovenaan offerte)
 • ||CUSTOMEREMAIL|| - Klant emailadres
 • ||CUSTOMERPHONE|| - Klant telefoonnummer
 • ||CUSTOMERCELLPHONE|| - Klant mobielnaam
 • ||INVOICENUMBER|| - Offertenummer
 • ||CUSTOMERBANKACCOUNT|| - Klant bankrekeningnummer
 • ||PURCHASENUMBER|| - Inkoopnummer
 • ||DATEOFBIRTH|| - Klant geboortedatum
 1. Voeg eventueel prijzen toe aan de template.
 2. De template is nu klaar.