Factuuradres en factuur e-mailadres

Wanneer u een factuur adres invult dan wordt deze op de facturen geplaatst. Deze overschrijft het “normale” adres.

Factuur e-mailadres naar aparte mailbox

Onder factuur adres kan je een apart e-mailadres plaatsen als de factuur naar een speciale mailbox moet.

  1. Scroll maar factuuradres.
  2. Klik op de + om deze te openen.
  3. Vul het factuur e-mailadres in bij factuur e-mailadres.
  4. Zet eventueel het schuifje “stuur factuur naar beide e-mailadressen” aan om de pdf naar beide emailadressen te versturen.
  5. Zet eventueel het schuifje "stuur facturen als CC" aan als je wilt dat facturen niet los van elkaar, maar als CC verstuurd worden. 
Icon

Let op

Beide ontvangers krijgen het factuuradres op de PDF als afzender.