De status van een cliënt aanpassen

Een cliënt heeft een status in het systeem. Deze status laat zien in wat voor een relatie jij als coach staat, tot jouw client. Het systeem kent vijf statussen:

 1. Niet gekoppeld (Dit betekent dat er nog geen coach is gekoppeld aan deze cliënt)
 2. Cliënt gekoppeld aan coach (Dit betekent dat de cliënt aan de coach is gekoppeld. Dit is belangrijk voor alle achterliggende processen.)
 3. Icon

  Let op

  Wanneer er geen extra coaches in het systeem zijn aangemaakt, wordt de rol “coach/eigenaar” altijd standaard gekoppeld aan de cliënt.

 4. Traject is bezig (Dat betekent dat er een actieve relatie is tussen de coach en de client)
 5. Traject staat stil (In deze fase is er nog wel een relatie, maar zijn er geen lopende afspraken)
 6. Traject is afgerond (De cliënt heeft geen actieve rol met de coach)

Een status aanpassen werkt als volgt:

 1. Ga naar contacten.
 2. Klik op de cliënt.
 3. Klik in de grijze balk aan de bovenkant van de pagina aan welke status een cliënt heeft.
 4. Het systeem slaat automatisch de status op.