Klantnummers

Veel bedrijven geven klanten een nummer. Zo'n nummer kan helpen bij het automatiseren van processen. Het is een unieke code die aan te passen is onder contacten. Een klantnummer werkt op de volgende manier:

  1. Login in Apollo.coach
  2. Ga naar contacten.
  3. Scroll naar het onderste gedeelte van de NAW gegevens, vlak boven berichten. 
  4. Hier staat het veld klantummer. 
  5. Apollo.coach genereerd zelf een klantnummer voor je, maar deze kan je overschrijven bij iedere klant met het nummer dat jezelf wilt, zolang het maar uniek is.