Een coachcontract downloaden

Een coachcontract kan je op de volgende manier downloaden:

  1. Login in de cliënt login omgeving.
  2. Ga linksboven naar “mijn coachcontracten”.
  3. Klik op de link in de meest linkse kolom.
  4. Het coachcontract wordt nu gedownload naar de computer van jouw cliënt.