Amplitie

amplitie

Amplitie is een onderwerp wat we de komende jaren vaker gaan tegenkomen. Daarom leek het ons een goed idee om eens uitgebreid uit te leggen wat het is, en hoe het kan worden toegepast. Ook behandelen we een aantal voorbeelden van amplitie, en hoe je het integreren van amplitie in een organisatie kan ondersteunen met coaching software.

Onder de aandacht bij Amplitie

Bekijk een voorbeeld amplitie test of video in onze  kennisbank.

Amplitie betekenis

Amplitie betekent versterken, vergroten of vermeerderen, hoewel het woord nog niet voorkomt in de van Dale. Amplitie is iets anders dan preventie (voorkomen van uitval door aanleren van vaardigheden) of curatie (genezing bereiken). Amplitie is het versterken van een positieve werkbeleving. Het doel van amplitie is om uitval op de werkvloer te verminderen en productiviteit te verhogen. Amplitie wordt gerealiseerd door iedereen in een organisatie bewust te maken van het feit dat positieve bejegening op alle vlakken, sterker en hoopvoller maakt. Om een sfeer te creëren waarin er zo veel mogelijk kansen worden gecreëerd waarin bevlogenheid, welbevinden en gezondheid worden gestimuleerd. Amplitie stimuleert een open werkcultuur waarin mensen zich veilig voelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin de kans op het benutten van het potentieel van ieder individu groeit en de prestatie van het individu en het geheel groeit.

Toepassen van amplitie

Zoals gezegd wordt amplitie toegepast op alle medewerkers in een organisatie. Je zou kunnen zeggen dat op deze manier grotere “reserves” worden opgebouwd voor tijden waarin mensen kwetsbaarder zijn.

Om aan amplitie te werken zijn er drie factoren gedefinieerd die allen op eigen wijze gestimuleerd kunnen worden op werkvloer. Dit zijn bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Voorbeelden hiervan volgen verderop in de tekst, maar eerst het onderscheid in de drie factoren.

Bevlogenheid

Bevlogen mensen zijn mensen die zich vitaal voelen. Zij hebben een hoog energie niveau en zijn fit, en beschikken over een groot doorzettingsvermogen en mentale veerkracht. Ze zijn zeer betrokken bij werk (of een andere uitdaging) waar ze trots en enthousiast over zijn. Bevlogen mensen gaan helemaal op in het werk en halen hier energie uit.

Welbevinden

In de definitie van amplitie wordt welbevinden gestimuleerd door de omgeving, als ook door een positieve geestelijke gezondheid van het individu. Het gaat om een gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, veerkracht, vitaliteit en hoe iemand in staat is om zijn emotionele staat van zijn te beheersen.

In sociale relaties zijn het mensen om een individu heen die het welbevinden bepalen. 

Gezondheid

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Aldus de WHO. 

amplitie in organisatie

Voorbeelden van amplitie in de coachpraktijk

Om een idee te geven hoe je amplitie in een organisatie kan inbrengen zijn hieronder een aantal voorbeelden gegeven. Bij iedere voorbeeld, staat op welke factor ze invloed kunnen hebben.

Voorbeeld 1: Vriendelijk zijn (stimuleert welbevinden)

Vriendelijk zijn kan veel doen op de werkvloer. Wanneer je een deur openhoudt voor een ander, zal de persoon voor wie je dat doet geneigd zijn je te bedanken. Dit stimuleert ook bij deze persoon weer de kans dat dit dat voor andere mensen wil gaan doen. En vriendelijk gedrag daagt vriendelijk gedrag uit. Binnen amplitie ondersteunt vriendelijk zijn het welbevinden.

Voorbeeld 2: Goed nieuws delen (stimuleert welbevinden en bevlogenheid)

Goed nieuws stimuleert positieve emoties, en mensen gaan zich meer betrokken voelen met elkaar. En hoe meer mensen positief nieuws met elkaar delen, hoe groter de positieve gevoelens worden. Dus wanneer een organisatie een grote opdracht binnenhaalt, of een moeilijk project succesvol heeft afgerond is het zinvol om hier over te praten en mensen voor te bedanken. En misschien zelfs te vieren. Hierdoor zal het amplitie niveau groeien in de organisatie.

Voorbeeld 3: sociale relaties koesteren (stimuleert welbevinden en bevlogenheid en gezondheid)

Mensen helpen in slechte tijden is een bezigheid die iedereen in zijn leven kent. Maar ook het helpen, tijd vrijmaken voor anderen wanneer mensen zich niet goed voelen gebeurt minder. Terwijl dit juist enorm bijdraagt aan het welbevinden van de medewerkers. Het versterkt de sociale relaties. Meerdere onderzoeken tonen aan dat ook het bespreken van de persoonlijke levenssfeer de sociale relaties verbeteren, wat ervoor zorgt dat mensen ook met werk gerelateerde zaken meer voor elkaar over hebben.

Voorbeeld 4: Dankbaarheid uiten (welbevinden)

Net zoals vriendelijkheid, daagt dankbaarheid, dankbaar gedrag uit. Daarnaast onderdrukt het de negatieve emoties zoals boosheid, irritatie en cynisme. Dankbaarheid is een sterk middel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zelfs een maand nadat dit geuit is (bijvoorbeeld door het schrijven van een bedankbrief) er positieve effecten worden gemeten bij de ontvangers. Daarmee is dankbaarheid misschien wel één van de mooiste tools om amplitie in een organisatie te vergroten.

Voorbeeld 5: vergeven (welbevinden)

Door te vergeven nemen de gevoelens om iets of iemand te revancheren af. Bijvoorbeeld wanneer iemand een lelijke opmerking heeft ontvangen, of zich onrechtvaardig behandeld voelt. Wanneer iemand vergeeft wordt er soms toenadering gezocht of wordt er empathie gecreëerd voor de situatie van de ander. Dit creëert positieve gevoelens waardoor het amplitie niveau stijgt in een organisatie.

Voorbeeld 5: Optimisme vergroten

Optimisme is simpel gezegd het geloof in een goede afloop. Het stimuleren van optimisme als onderdeel van amplitie, kan bereikt worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door negatieve denkbeelden bij mensen over een bepaalde situatie te veranderen in een positief beeld. Ook visualiseringsoefeningen en meditatie kunnen hierbij helpen

Onder de aandacht bij Amplitie

Bekijk een voorbeeld amplitie test of video in onze  kennisbank.

Werken aan amplitie met coaching software

Nu je weet wat amplitie is, is de uitdaging voor jou als coach om amplitie bij individuen, of in een hele organisatie te gaan integreren. Uiteraard kan dit met workshops, één-op-één coaching en coaching software. Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe je aan amplitie zou kunnen werken in onze coaching software, en in onze coaching software kan je een aantal voorbeeld vragenlijsten terugvinden.

  • Maak een amplitie test door een multiple choice vragenlijst en plaats deze in de kennisbank. Laat medewerkers antwoorden op de vraag wat de amplitie verhoogd in een organisatie. Wij hebben een voorbeeld vragenlijst gemaakt die je kan terugvinden in onze kennisbank.
  • Zoek op youtube naar scenes uit films die amplitie in de praktijk laten zien. Of laat het tegenovergestelde zien. Ook hier hebben we meerdere voorbeelden van in onze kennisbank gezet die je kan gebruiken in je workshops of één-op-één coaching.
  • Laat de groep die je coacht iedere week drie voorbeelden insturen via de client login waarin ze laten zien dat ze amplitief gedrag hebben vertoond en bespreek dit in een fysieke bijeenkomst.
  • Of laat iedereen in een organisatie een bedankbrief sturen naar elkaar in indienen via de client login om dit naderhand met elkaar te bespreken om een fysieke bijeenkomst.

Bronnen

Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren, Schaufeli, Ouweneel, Le Blanc

Increatie
Over Apollo.coach

Apollo.coach is gestart door Ewoud

Budding en Vincent Fabris. Al meer
dan 15 jaar compagnons en makers
van software.